Chương trình đào tạo ngành Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Môi trường (chu kỳ 2020-2024) Sơ đồ mối liên hệ giữa các học phần chương trình Khoa học Môi trường (chu kỳ 2020-2024) Sơ đồ khối các học phần chương trình Khoa học Môi trường (chu kỳ 2020-2024)

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Chương trình đào tạo toàn thời gian ngành Khoa học Môi trường được thực hiện trong 4 năm, được chia thành hai chuyên ngành: – Chuyên ngành 1: Quản lý môi trường – Chuyên ngành 2: Môi trường và Phát triển bền vững Tổng số tín chỉ […]

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ với tổng thời gian học 4,5 năm với tổng số tín chỉ tích lũy là 150/219 tín chỉ (không kể 14 tín chỉ của môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an […]

Thành lập Liên đội trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và kết nạp 154 đội viên mới

Thành lập Liên đội trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và kết nạp 154 đội viên mới Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022), đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh, nhi đồng đang học tập tại trường […]

Thông báo chương trình: “KẾT NỐI MÀU XANH”

Thông báo chương trình: “KẾT NỐI MÀU XANH” Một hoạt động do LCH SV khoa Giáo dục Tiểu học kết hợp với LCH SV khoa Khoa học Môi trường và Đội “Công tác Xã hội” Trường Đại học Sài Gòn nhằm nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường và tạo điều kiện […]