Trường Đại học Sài Gòn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiếu, ngành Quản lý giáo dục, Mã số: 9140114

Trường Đại học Sài Gòn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo

cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiếu,

ngành Quản lý giáo dục, Mã số: 9140114

– Thời gian: 08 giờ 00 ngày Chủ nhật 22/5/2022.

– Địa điểm: Phòng họp 2 (HB107), Trường Đại học Sài Gòn; 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luận án: Quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trang thông tin Luận án tiến sĩ.

Tóm tắt Luận án tiến sĩ.

Nội dung Luận án tiến sĩ.