Thông báo Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên

Thông báo Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên

Thông báo Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên.

Thầy Cô thông báo Sinh viên tốt nghiệp theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHSG ngày 08/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, đợt 1 xét ngày 01/03/2022, thực hiện đăng ký tham gia LỄ TỐT NGHIỆP theo form đính kèm đến hết ngày 18/04/2022.

Link đăng ký: https://forms.gle/3xB9aBAMTEM1oDDu9 

Địa điểm: Hội trường lầu 7, khu E, cơ sở chính Trường Đại học Sài Gòn.

Thời gian: 7g00 – 9g15, ngày 24/04/2022.

Trân trọng./.

Leave a Reply